Veteran Car Club České Budějovice
Veteran Car Club České Budějovice

O nás

Vítejte na stránkách českobudějovického Veteran Car Clubu!

Náš klub sdružuje majitele a příznivce historických automobilů i motocyklů již přes půl století. V nedávné minulosti vznikl v rámci našeho klubu také cyklistický spolek Podšumavan. Jeho členové se věnují historickým bicyklům. Nezanedbatelnou část členské základny tvoří také zájemci o historii vojenské techniky. Veteran Car Club České Budějovice (VCC ČB) je členem Ústředního automotoklubu České RepublikyAsociace klubů historických vozidel. Již řadu let je také partnerským klubem britského The Vintage Motorcycle Club Ltd. Členská základna čítá v současné době více než 200 členů.(Fotografie členů VCC České Budějovice během "Posledního kola" - 2. polovina 90. let)


Činnost našeho klubu spočívá v organizaci celé řady akcí pro členy VCC ČB, spřátelených klubů i širokou motoristickou veřejnost. Naším cílem je uchovávat technickou paměť národa, propagovat zájem o historii motorismu v Českém i Evropském kontextu a v neposlední řadě podporovat komunitního ducha v našem regionu.

VCC ČB pořádá během roku několik tradičních akcí. První den v roce je to tzv. „Ledová jízda“ historických motocyklů s již dvacetiletou historií. Na jaře pořádáme pravidelnou „testaci“ historických vozidel, kde se pilně úřaduje, aby všechna vozidla splňovala podmínky stanovené pro jejich provoz. Tato událost je spojena s brigádou v autokempu Křivonoska, který je ve vlastnictví českobudějovické pobočky ÚAMK a je tedy potřeba připravit jej na sezónu. Začátkem května se zde pak koná jarní burza, kde je možné nakoupit, prodat či směnit cokoliv spojeného s historickými vozidly. Burza se v posledních letech těší poměrně značnému zájmu ze strany prodávajících i kupujících.

Vrcholem sezóny je „KŘIVONOSKA“ – mezinárodní soutěž historických vozidel, která se již přes 40 let koná v autokempu stejného jména u Hluboké nad Vltavou. Není se tedy čemu divit, že se tato akce těší značnému zájmu nejen ze strany startujících, ale i diváků, kterých je vždy v kempu i pot rase veliké množství. Křivonoska je tak každoročně skutečným „festivalem historie motorismu“ na jihu Čech. Hranice tohoto regionu však daleko překračuje, neboť se jí již pravidelně účastní se svými automobily a motocykly soutěžící nejen ze sousedního Slovenska, Německa a Rakouska, ale třeba i z Dánska a Velké Británie.

V letních měsících se naši členové účastní rozličných setkání, soutěží a jízd historických vozidel doma i v zahraničí. Nejedná se vždy jen o jednotlivce. Některé podniky navštěvují i početné skupiny našich členů. Závěr sezóny patří zářijové jízdě historických vozidel „Poslední kolo – memoriál Pepy Kováře“, která vždy zpestří státní svátek sv. Václava. Hodnocení uplynulé sezóny a plánování do budoucna je pak úkolem valné hromady VCC ČB, která se koná zpravidla začátkem prosince.

Pestrou škálu činností VCC České Budějovice doplňují četné aktivity cyklistického spolku Podšumavan. Za všechny uveďme např. Memoriál Josefa Švejka, kdy cyklisté na historických kolech vyrážejí každoročně do Putimi k bývalé četnické stanici.

Doufáme, že se Vám naše stránky budou líbit a najdete na nich informace, které Vás potěší či které potřebujete.

VCC České Budějovice